فروش اينترنتي فيلم هاي ماندگار تاريخ سينما

Internet Lasting Films Of The History Of Cinema

 

 

محصول طلايي سايت:

اين محصول، شامل مجموعه فيلم هاي متريكس، نقد اثر به صورت فيلم، نقد اثر به صورت مقاله، كليپ هاي ويدئويي و صوتي و عكس هاي با كيفيت مي باشد. محصول طلايي سايت در دو DVD عرضه مي شود كه فقط بر روي كامپيوتر قابل اجراست.

 

منوي اصلي سايت

فروش مجموعه فيلم هاي متريكس

   معرفي محصول:

نام محصول: The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolution «سه گانه متريكس»

كارگردان: اندي واچوفسكي، لري واچوفسكي

تهيه كننده: جوئل سيلور

بازيگران: كيانو ريوز، كري ان ماس، لارنس فيشبورن ، هوگو ويوينگ و...

قالب عرضه: CD - DVD

   خلاصه داستان فيلم متريكس:

توماس اي اندرسن برنامه نويس كامپيوتر، زندگي مخفيانه اي با نام مستعار نئو دارد. او مي خواهد جوابِ اين سوال را كه «متريكس چيست؟» بداند.

پيام هاي مرموزي بر روي كامپيوتر او ظاهر مي شوند و يك رويارويي با چندين مامور شيطاني او را به يك گروه سوق مي دهد كه بوسيله مورفيوس اسرار آميز رهبري مي شود. مردي كه شانس ياد گرفتن حقيقتِ ماتريكس را، به او مي دهد. نئو به پيشنهاد او قبول مي كند كه قرص قرمز را بخورد و ناگهان از يك تخمدان پر از مايع سر در مي آورد. بدن او توسط سيم هايي به يك برج مكانيكي عظيم متصل شده كه آن نيز با غلاف هايي هم شكل پوشيده شده است. با قطع سيم هاي متصل شده، او آزاد شده و توسط مورفيوس به داخل سفينه «نبوچادنزار» آورده مي شود. بدن نئو شبيه سازي شده و بازگردانده مي شود. مورفيوس به نئو مي گويد كه هم اكنون كجاست و حدوداً در سال 2199 قرار دارند و بشريت عليه ماشين هاي هوشمندي كه در قرن بيست و يكم ساخته شده اند، جنگ مي كند. انسان هايي كه مي كوشيدند نيروي خورشيدي تاميني ماشين ها را قطع كنند، منجر شدند كه آسمان با ابرهاي غليظ سياه، پوشيده شود. منبع انرژي ماشين ها براي كاركردنشان، انسان ها هستند و از انرژي بيوالكتريكي و گرماي بدن انسان هايي كه در مزارع كشت، رشد يافته اند؛ استفاده مي كنند.

 كيانو ريوز و كري ان ماس در فيلم متريكس

Wake Up, You Are In Matrix... Follow The White Rabbit

ماتريكس دنيايي است كه نئو از زمان تولد در آن بوده است؛ دنياي غير واقعي شبيه سازي شده كه هم اكنون در سال 1999 واقع است؛ اين دنيا توسط ماشين ها براي مطيع نگه داشتن جمعيت انساني خلق شده است. مورفيوس و دوستانش گروهي از انسان هاي آزاد هستند كه جدا از افراد ماتريكس اند و نئو، نيروي نوآموز آنها براي مقاومتشان در مقابل ماشين هاست. در داخل ماتريكس، آنها قادرند از دانسته هاي ذاتي خود براي تغيير دادن قوانين فيزيكي ماتريكس استفاده كنند و توانايي هاي ابر مردشان را به نمايش گذارند. 

مورفيوس اعتقاد دارد كه نئو برگزيده است؛ كسي كه آخر جنگ را با وجود تمام كنترل هاي بي حد و حصر ماتريكس رقم مي زند. نئو تربيت مي شود تا اينكه يكي از اعضاي گروه مورفيوس شود. يك حفره در پشت جمجمه نئو ايجاد مي شود تا اينكه براي اتصال او به ماتريكس استفاده شده و موجب بارگذاري مستقيم اطلاعات به داخل مغز او شوند. او چندين هنر نظامي و رزمي را ياد مي گيرد و چيره دستي هاي خود را در گنگ فو با مشت بازي در مقابل مورفيوس در يك فضاي مجازي و محيط مشابه به ماتريكس نشان مي دهد و كاركنان سفينه را با سرعتش تحت تاثير قرار مي دهد. در ادامه آموزش، نئو با خطرهاي اصلي در ماتريكس آشنا مي شود و در مي يابد كه آسيب ديدن هر چيز در دنياي ماتريكس، در دنياي واقعي نمود پيدا مي كند؛ اگر او در ماتريكس كشته شود، بدن فيزيكي او نيز از كار خواهد افتاد. برنامه هاي سريع و قدرتمند ماتريكس، قابليت تبديل بدن مجازي هر فردي را كه هنوز متصل به سيستم است، دارا مي باشند.

هدف آنها جستجو كردن و حذف هر تهديدي در شبيه سازي ماتريكس است. با اين وجود مورفيوس پيش گويي مي كند كه در زماني نئو كاملا توانايي هايش را به عنوان فرد برگزيده در مي يابد و آنها (ماموران) نمي توانند با او مقابله كنند. گروه وارد ماتريكس مي شود و نئو را به آپارتمان اوراكل مي برند. اوراكل زني است كه احتمال انجام كاري فوق العاده را از سوي نئو پيش گويي كرده است. او به نئو مي گويد كه استعداد اين كار را دارد اما او منتظر چيزي است؛ شايد زندگي آينده اش. نئو از صحبت او چنين برداشت مي كند كه برگزيده نيست. اوراكل اضافه مي كند كه مورفيوس ايمان خيلي كوركورانه اي به او دارد، تا حدي كه مورفيوس زندگي خودش را براي نجات جان نئو، فدا خواهد كرد.

در مسير بازگشت با خطوط تلفن هك شده كه يك خروج امن را از ماتريكس فراهم مي كنند، گروه در كمين و آسيب ماموران قرار مي گيرند؛ مورفيوس به جاي نئو توسط آنها دستگير مي شود و ساير افراد مي گريزند. گروه به وسيله يكي از اعضايش به نام سايفر، مورد خيانت قرار مي كيرد، او زندگي گذشته همراه با جهالتش را به دانستن و تجربه كردن سختي هاي دنياي كنوني ترجيح مي دهد. او با ماموراني كه مورفيوس را گرفته اند، معامله اي مي كند؛ تا بازگشتش را به ماتريكس دائمي كنند. خيانتي كه منجر به مرگ همه اعضاي گروه به استثناي نئو، ترينيتي، تنك و مورفيوسي كه در يك ساختمان نظامي در داخل ماتريكس زنداني شده است، مي شود.

ماموران سعي مي كنند از اطلاعات مورفيوس براي دستيابي به كدهاي كامپيوتر اصلي زايون بهره ببرند، زايوني كه آخرين پناهگاه انسان ها در اعماق زمين است. نئو و ترينيتي به ماتريكس باز مي گردند و در آن ساختمان، طوفاني به پا مي كنند و رهبرشان را نجات مي دهند. نئو بيشتر بي پروا مي شود و در ماتريكس مبارزاتش را با مهارت بيشتري انجام مي دهد؛ سرانجام از گلوله هايي كه به طرف او شليك مي شوند جا خالي مي دهد. مورفيوس و ترينيتي از تلفن ايستگاه مترو براي خروجشان از ماتريكس استفاده مي كنند. قبل از اينكه نئو بتواند منتقل شود، در كمين اسميت گرفتار مي شود.

او در مقابل اسميت ايستاده و سرانجام او را شكست مي دهد اما زماني پا به فرار مي گذارد كه ماموران يك بدن ديگر را صاحب شده اند. در حالي كه نئو در سطح شهر به طرف تلفن خروج ديگري مي دود، به وسيله ماموران تعقيب مي شود و همزمان با آن در دنياي واقعي، ماشين هاي نگهبان به موقعيت ?نبوچادنزار? متوجه رسيده اند.

نئو به يك خروجي مي رسد اما او با گلوله اسميت كه در حال تعقيب او بود، مي ميرد. در برگشت به نبوچادنزار در دنياي حقيقي، ترينيتي كنار گوش نئو نجوا مي كند كه اوراكل به او گفته بود كه او گرفتار عشق نئو مي شود و اين مطلب اشاره به برگزيده بودن نئو دارد. او مرگ نئو را قبول نمي كند و او را مي بوسد. قلب نئو دوباره مي تپد و بلند شده و مي ايستد. ماموران به طرف او شليك مي كنند ولي نئو با بالا بردن دستش، گلوله ها را در مسير حركتشان متوقف مي سازد. نئو ماتريكس را به شكل واقعي اش مي بيند: خط هايي با كدهاي سبز در جريان؛

او بالاخره برگزيده مي شود. اسميت آخرين تلاش هاي خود را براي حمله به طرف او مي كند، اما ضربات مشت بي فايده او، توسط نئو دفع مي شوند و نئو اسميت را نابود مي كند. دو مامور ديگر گريخته و نئو به دنياي واقعي بر مي گردد. در اين حينEMP ، قراول هايي را كه پيش از اين قشر حفاظ سفينه را مي شكافتند، از بين مي برد. سخن آخر اينكه نئو به ماتريكس بر مي گردد و يك تماس تلفني نويد بخش را برقرار مي سازد كه ثابت مي كند مردم در ماتريكس زنداني اند و اينكه هر چيزي در آن شدني است. او تلفن را قطع مي كند و به آسمان پرواز مي كند. 

   نحوه فروش فيلم:

دوستان گرامي، در اين سايت مجموعه فيلم هاي متريكس در سه طرح عرضه مي شوند:

الف) براي كاربران كامپيوترهاي شخصي (سه گانه متريكس، قيمت 3000 تومان)

ب) براي پخش در دستگاه هاي خانگي (سه گانه متريكس، قيمت 2000 تومان)

ج) طرح طلايي فروش مجموعه فيلم هاي متريكس (سه گانه متريكس، قيمت: 5000 تومان، توضيحات بيشتر در پايين)

براي خريد، نام و نام خانوادگي و آدرس دقيقتان را همراه با كد پستي در نامه اي همراه با ذكر يكي از اين سه سطح عرضه، به ما ايميل كنيد. توضيحات بيشتر را در اينجا بخوانيد.

درباره محصول طلايي سايت:

اين محصول، شامل مجموعه فيلم هاي متريكس، نقد اثر به صورت فيلم، نقد اثر به صورت مقاله، كليپ هاي ويدئويي و صوتي و عكس هاي با كيفيت مي باشد. محصول طلايي سايت در دو DVD عرضه مي شود كه فقط بر روي كامپيوتر قابل اجراست. با خريد مجموعه طلايي فيلم هاي متريكس از تخفيفي ويژه براي برخورداري از كليه امكانات عرضه شده در اين سايت بهره ببريد.

اين مجموعه با قابليت Auto Run، براي علاقه مندان به فيلم هاي متريكس، بهترين انتخاب مي باشد.

Copyrights 2020 All Right Reserved © | كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به وبسایت فروش فیلم های متریکس مي باشد. کپی برداری از مطالب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی خدمات و فعالیت‌ های این وب سایت، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

طراحي، راه اندازي و پشتيباني: گروه توليد محتواي «دسته جدا» - abandApart.ir